Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Club Sportiv Olimpia Bucuresti

Probabil cel mai bun club sportiv din Romania

Categorie: Informare publica

Clubul Sportiv Olimpia, cu sediul in sos. Iancului, nr. 128A, sect. 2, Bucuresti, organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii de „servicii de cazare si masa necesare sectiei sportive de kaiac-canoe”, cod CPV 55000000-0 si invita toti operatorii economici interesati sa depuna oferta, conform cerintelor din ‘Invitatia de participare’. Documentatia necesara participarii poate fi vizualizata, […]
Clubul Sportiv Olimpia, cu sediul in Sos. Iancului, nr. 128A, Sect. 2, Bucuresti, organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii de „servicii masa – tip catering pentru sportivii C.S. Olimpia„, cod CPV 55520000-1 si invita toti operatorii economici interesati sa depuna oferta, conform cerintelor de mai jos: Invitatia de participare pentru serviciile de catering poate […]
It is main inner container footer text